Kontakty

Název: Sdružené lesy Ledenice a Borovany, občanské sdružení

Sídlo sdružení: Náměstí 89, 373 11 Ledenice (budova radnice v Ledenicích)

Dokumenty ke stažení:

Členy sdružení mohou být vlastníci lesů malých výměr v katastrálních územích v okolí Ledenic a Borovan (podrobněji viz stanovy sdružení 2012). Stávajícími členy byly původně pouze fyzické a právnické osoby s výměrou lesů do 50 ha. Od 1.1.2012 se staly členy sdružení i obce: Městys Ledenice a Město Borovany (horní hranice výměry lesa na jednoho vlastníka se tak zvýšila na cca 150 ha). Záměrem sdružení je nadále přibírat za nové členy vlastníky lesů malých výměr, ale nebráníme se ani obcím, které sousedí s Ledenicemi a Borovany, i když rozlohy jejich lesů překračují 50 ha. Výhody společného hospodaření, zejména společného prodeje užitkového dřeva, jsou nesporné.

Kontakty: mobil 776590311, 602861115, e-mail: sdrlesy@seznam.cz