Literatura

Jednou z vedlejších činností sdružení je vydávání a prodej odborné literatury, zejména týkající se oblasti, ve které sdružení působí. Převážná část lesů, ve kterých sdružení zajišťuje odborné lesnické služby, leží na přechodu tří lesních přírodních oblastí (Třeboňské pánve, Středočeské pahorkatiny a Předhoří Šumavy a Novohradských hor). Převládá Třeboňská pánev, na jejíž písčitých až písčito- jílovitých sedimentech se nachází většina lesních porostů ve vlastnictví členů sdružení.

Pro Třeboňskou pánev jsou charakteristické borové porosty. Nejkvalitnější borové porosty se nacházejí na Třeboňsku ve státních lesích, které dříve patřily velkostatkům (před zestátněním po roce 1918 zejména Schwarzenbergům). Zde se dodnes setkáváme s typickou třeboňskou borovicí, která je uznávaným ekotypem a patří k nejkvalitnějším v České republice. Lesy, které dříve patřily drobným vlastníkům a po rose 1989 jim byly vráceny, byly v minulosti intenzivně využívány a rostou na více ochuzených (degradovaných) půdách. Dříve byly dlouhodobě připravovány o humus hrabáním steliva, vysékáváním trávy na pasekách, pastvou dobytka i zanedbáváním výchovných zásahů. Jejich produkce i kvalita proto výrazně zaostává za více zašetřenými a lépe obhospodařovanými lesy bývalých velkostatků. Přesto se i zde nacházejí kvalitní borové a smrkové porosty, které mohou v mýtním věku (kolem 100 až 120 let) přinášet nezanedbatelný užitek svým majitelům.

Ledenice a Borovany leží při jihozápadním okraji Třeboňské pánve a lesy, které se zde vyskytují, mohou mít mnohem pestřejší skladbu, než jsou borové porosty na pískách uprostřed Třeboňska. Zejména ve směru k Českým Budějovicím se nacházejí klimaticky příznivé polohy, které vyhovují nejen smrku a borovici, ale i dubu letnímu a na bohatších půdách řadě dalších listnatých dřevin. Pokud nejsou půdy příliš ochuzené lze na nich pěstovat dub, lípu, jedli, buk, javory a další dřeviny. Týká se to zejména jižního výběžku přírodní oblasti Středočeská pahorkatina (podoblast Rudolfovský hřbet), ale i přechodového pásma přírodní oblasti Předhoří Šumavy a Novohradských hor (zejména Borovansko).

Sdružené lesy zatím vydaly dvě publikace, týkající se lesů, které rostou na území Ledenicka a Borovanska. Zájemcům tak můžeme nabídnout tyto publikace:

Jan Jiráček: Jak hospodařit v malolesích Třeboňské pánve (stále ještě dostatek výtisků za 50 Kč, případně zdarma).
Jan Jiráček: Jižní Čechy – přírodní oblasti (cena 250 Kč)

Zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět více podrobností o lesích v jižních Čechách, je možné doporučit další publikaci téhož autora Průvodce lesy jižních Čech (vydalo nakladatelství Kopp České Budějovice již v roce 1998).

O Šumavě a Národním parku Šumava se lze dočíst v publikaci Jižní Čechy – přírodní oblasti nebo podrobněji v publikacích Petra Martana Boubín v rukou státu, Šumava - krajina živitelka nebo v poslední Suchá opona Šumavy. Kromě toho lze na našem webu v oddílech literatura, aktualita nebo též v lesních porostech příležitostně sledovat  články a v galerii i obrázky, které seznamují návštěvníky webu se zajímavostmi a aktuální odbornou problematikou, která se týká lesů, ochrany přírody a v neposlední řadě i turistiky (zážitků z toulek po jižních Čechách). 

Ukázky z publikace Jižní Čechy - přírodní oblasti

Obálka
Českobudějovicko - Vodňany
Předhoří Šumavy - Helfenburk
Novohradské hory - plavební nádrže

Novohradské hory (obrázky z publikace)

Žofín a Žofínský prales

Pension Žofínský prales
Pohled z pensionu
Dnešní nový pension
Rekreační domek
Prales Žofín
Torzo jedle
Prales Žofín
Svícnová jedle
Prales Žofín

Hory a lesy

Na vrcholu Myslivny
Na vrcholu Nebelsteinu v Rakousku
Okolí Dlouhé Stropnice
Kříž na vrcholu Doppleru
Rašelinná kleč
Krajina v Rakousku
Hraniční sloup
Vrchol Kamence
Pohled na Slepičí hory
Vrchol Nebelsteinu
Novohradské hory
Vrchol Pivonické skály
Kýchavice bílá
Napoleonova hlava
Večernice vonná
Kolouch
Řeřišnice hořká
Náprstník červený
Horní Stropnice a okolí
Studánka u kapličky v Hojné Vodě
Hojná Voda
Kolem Horní Stropnice
Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici
Viklan u Vyhlídkové cesty
Pohled na Vysokou
Věže chrámu v Dobré Vodě
Zvonice u osady Paseky
Dobrá Voda od H. Stropnice
Pohorská Ves a osady
Pohorská Ves
Opuštěný dům v Lužnici
Nový kostel v Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Malonty
Kostel sv. Bartoloměje
Výjkenková kaplička v Bělé
Pohled na Malonty
Dolní Dvořiště a osady
Dolní Dvořiště
Kostel Narození P. Marie v Cetvinách
Cetviny
Rychnov nad Malší
Kaplička křížové cesty v Cetvinách
Tvrz Tichá
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Jiljí
Poutní kostel P. Marie Sněžné
Plavební nádrže
Huťský rybník
Pohořský rybník
Mlýnský rybník
Kapelunk
Uhilšťský rybník
Zlatá Ktiš
Bývalé osady a sklářské hutě
osada Staré Hutě
Stříbrné Hutě
Torzo pece v bývalé osadě Terčí Huť
Skelná Huť
Kaplička v bývalé osadě Lukov
Nové Hrady a osady
Starý hrad
Rychnov u Nových Hradů
Tvrz ve Světví
Nové Hrady
Klášter
Náměstí
Vodopád
Nový zámek
Cuknštejn
Benešov nad Černou
Černé Údolí
Kaplička v Benešově nad Černou
Benešov nas Černou
Pomník A. Stiftera
Horolezecké skály nad Černou
Kostelík nad Klením
Kostel sv.Jakuba Staršího
Stavení ve Skalinách
Niva říčky Čená
Obec Žár a okolí
Žumberk
Žárský rybník
Novohradské hory
Vodní toky Novohradska
Říčka Černá
Pohořský potok
Pohořský potok
Pramen Stropnice
Český pramen Stropnice
Český pramen Lužnice